gen_2337.1.gif
gen_2338.1.gif
gen_2339.1.gif
gen_2340.1.gif
gen_2341.1.gif
gen_2342.1.gif
gen_2343.1.gif
gen_2344.1.gif
gen_2345.1.gif
gen_2750.1.gif
gen_2349.1.gif
gen_2353.1.gif
gen_2352.1.gif
e-mail me 


Seks klatrere firte seg ned Hårstadnebba og fikk fraktet ned den
forulykkede basehopperen i ettermiddag, opplyser vakthavende ved
Nordmøre politidistrikt.

På grunn av dårlig vær har aksjonen vært utsatt i flere
dager.


Klatrerne brukte flere timer på å komme seg ned til den omkomne.
Også helikopter ble brukt i arbeidet med å frakte ned
basehopperen.


Det var lørdag 42-åringen fra Molde omkom da han traff
fjellveggen etter 600 meters fritt fall.


I basehoppermiljøet har reaksjonene vært sterke etter ulykken i
Hårstadnebba. På hoppernes hjemmeside på internett har det strømmet
på med meldinger de siste dagene, som uttrykker sorg over den
omkomne hopperens bortgang.

Onsdag ble det bestemt at det planlagte basehopparrangementet i
Eikesdalen kommende helg ikke blir noe av. Planen var at en rekke
hoppere skulle samles i Eikesdalen 31. august. Det var ordnet med
helikopterskyss opp til fjelltoppene. Nå har arrangørene bestemt
seg for å avlyse, på grunn av dødsulykken sist helg.


På basehoppernes hjemmeside er det også lagt ut et kontonummer,
hvor alle som ønsker det kan gi en minnegave til Redningstjenesten.
De mange innleggene på siden vitner om at det norske
basehoppermiljøet er preget av sorg og ettertanke etter
ulykken.


- Vi driver med en risikosport. La oss ta lærdom av tragedien,
skriver en av dem.


Men stemningen er også preget av irritasjon over det hopperne
ser på som usaklig kritikk. På flere debattsider på nettet pågår
det en skarp

diskusjon om hvorvidt basehopping bør forbys.


Flere hoppere er provosert over folks reaksjoner på ulykken, og
synes det vises lite respekt for den avdøde. En hopper skriver at
han har fått hat-mail i form av et «gratulasjonstelegram», og
karakteriserer dette som «følelsesløst».


adressa.no kommer med mer


PÅL E. SOLBERG OG SVEIN ARILD SLETTENG