gen_727.1.gif
gen_728.1.gif
gen_729.1.gif
gen_730.1.gif
gen_731.1.gif
gen_732.1.gif
gen_734.1.gifpolice.gif

smokeofhell.gif

Det å ruse seg er intet nytt for menneskeheten. Trangen til å forandre sin sinnstilstand har vært stor i mange kulturer verden rundt gjennom det moderne menneskets historie. Det er derfor interessant hvorfor dette er så tabubelagt område i det vestelige samfunnet idag. Skammer man seg for eksempel over at vikingene spiste masse flein/flue sopp før de gikk til kamp? Det står i hvertfall veldig lite om dette i historiebøkene på skolen, selv om det var vesentlig for kampenes utfall...Det at jagerflypilotene som bomber mennesker i fattige land i Midtøsten ofte flyr i en sterk amfetaminrus er helt akseptert idag, men vil mest sannsynlig heller ikke bli en del av skolepensumet imorgen...Den som kontrollerer nåtiden, hersker også over fortiden blir det sagt... Og hvorfor kalles en arbeiderklasse-person for narkoman hvis han/hun bruker (ikke misbruker) narkotikske stoffer, samtidig som det blir klassifisert som "utagerende festing" når overklassen gjør akkurat det samme. Alkohol, kaffe, te, tobakk og "lykkepiller" er helt greit, mens andre stoffer er fy,fy. Det er mye som ikke rimer når det gjelder droger...

Using various substances to get high or drunk is nothing new in the history of homo sapiens. Obtaining a different state of mind has been popular in many  cultures, all over the world. It is interesting why the subject is such a huge tabu in our western society! Are we ashamed of it? Why does not the history teacher mention the magic mushrooms(and fly-agaric) with a single sentence, while talking about the vikings, although most of the fights were won because of using drugs during the battle...The jetfighter pilots that bomb people in poor Middleast countries are often high on amfetamin. That will propably also not be mentioned in tomorrows schoolbooks...Those who control the present, also control the past... In most countries alocohol, coffee, tea, tobacco and prozacs are freely accepted drugs, while others are prohibited. There are many things that does not make sence considering drugs...


HVORDAN LAGE PERFEKT KARSK / HOW TO MAKE PERFECT KARSK

formann.jpg

Værdal'n Karsk & Base (V.K.B.) formannen Igor forteller hvordan man tilbereder den perfekte karsken.

Igor, the chairman of V.K.B. (Værdal'n Karsk & Base) tells how to make a perfect "karsk".(Drug nr 1 in the Trondheim area).


HVORDAN LAGE EN PERFEKT JOINT / HOW TO MAKE A PERFECT JOINT

stasywithjoint.jpg

Stasy forteller hemmeligheten bak en vellaget joint.

Stasy tells the secrets behind a well made join.


NOEN ORD OM KJEMIKALIER / A FEW WORDS ABOUT CHEMICALS

ecstasytommy.jpg

Tigern var for fjern for å lage en reportasje. Vi vil intervjue han når/hvis han kommer tilbake fra Amsterdam...

Tigern was too far out to make a reportage. We will interview him when/if he returns from Amsterdam...


VIKINGENES SOPP(MIS)BRUK / THE VIKINGS (AB)USE OF MUSHROOMS

vikingsmushrooms.jpg
Vikinger var ikke veikinger. De var blant annet kjent for et noe dristig kosthold når det gjaldt sopp. Rød fluesopp var visstnok deres svar på prestasjonsfremmende midler. Med andre ord skikkelig vikingdoping. Når datidens tøffinger skulle nedkjempe en eller annen fiende, sørget de i forkant for å hive inn på noen biter av en sopp som i vår tids soppbøker står markert med et kors. Det skulle ikke så mye feilporsjonering til før Eirik den Raude ble til Eirik den Daude, så dette må ha vært en slags tidlig versjon av Viking-Lotto. Det er vel det nærmeste man kommer dagens amfetamin "speeda" jagerflypiloter ...Vikings used fly-agaric to produce their berserk. They took the mushrooms so that the effect came on during the heat of battle or while at work. During the berserk rage they performed deeds which otherwise were impossible. The rage started with shivering, chattering of the teeth, and a chill. Their faces became swollen and changed color. A great rage developed in which they howled like wild animals and cut down anyone in their way, friend or foe alike. Afterward their mind became dulled and feeble for several days. In 1123 AD a law was passed making anyone going berserk liable for several years in jail. It was not heard of since. However,there is a similarity between the berserk Vikings and todays jet pilots high on speed (amphetamine). They both seek and destroy in a fearles way...


NYTTIGE LINKER / USEFUL LINKS

 
Thanks to all the producers, corrupt customs&police, smuglers and dealers that risk they lifes on daily basis, while supplying people with the herbs and drugs we are not allowed to grow/manufacture and use in our own homes.


walkingleaf.gif